[Интерактивна мапа] Што ветија новите градоначалници за младите?

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Младински центри, библиотеки, велосипедски патеки, кино сали, технолошки и скејт паркови… Ова се само дел од проектите кои новите градоначалници ги ветија за младите во нивните изборни програми.

  Радио МОФ ги прегледа програмите на новоизбраните градоначалници во 80-те македонски општини и Градот Скопје кои беа достапни онлајн или пак ни беа доставени од политичките партии и движења. Ги избравме деловите кои конкретно се однесуваат на младите и ги вклопивме во интерактивна мапа, каде по општини можете да прегледате каква е нивната визија за младите во следните четири години.

  Интерактивната мапа погледнете ја во продолжение:

  Даниел Евросимоски

 • [Harta interaktive] Çfarë u premtuan të rinjve kryetarët e rinj të komunave?

  Qendra rinore, biblioteka, shtigje për biçikleta, kinema, parqe teknologjike dhe skejt park… Këto janë vetëm disa nga projektet që kryetarët e rinj u kanë premtuar të rinjve në programet e tyre elektorale.

  Radio MOF analizoi programet e kryetarëve të sapo zgjedhur të komunave në 80 komunat e Maqedonisë dhe Qytetin e Shkupit, të cilat ishin të qasshme online ose të dorëzuara tek ne nga partitë dhe lëvizjet politike. Kemi përzgjedhur pjesët që i referohen në mënyrë specifike të rinjve dhe i kemi vendosur në një hartë interaktive, ku sipas komunave mund të shihni se cili është vizioni i tyre për të rinjtë në katër vitet e ardhshme.

  Shikoni hartën interaktive më poshtë:

  Daniell Evrosimoski