[Инфографик] Влијанието на музиката врз продуктивноста

Постојат могу студии и истражувања кои се занимаваат со врската меѓу слушањето музика и продуктивноста на работното место. Иако истражувањата на ова поле се далеку од завршени и конечни, безбедно е да се донесат некои заклучоци: музиката има влијание врз квантитетот и квалитетот на работата.

Овој инфографик ги претставува врските меѓу слушањето музика и работата:

[Инфорграфик] Како музиката влијае врз продуктивноста