Инфографик: #ЗаМладитеМора повисок буџет за сектор млади

За Сектор млади во Буџетот на РМ за 2016 година се распределени само 0,0015% од вкупните средства, алармираат од НМСМ – Националниот младински совет на Македонија.

Тие бараат поголем буџет за младинскиот сектор. Погледнете го инфографикот подолу: