[Инфографик] Задоволството на вработените и продуктивноста

Врската меѓу тоа колку се задоволни работниците во една компанија и колку тие се продуктивни одамна им е позната на добрите менаџери. Во вој инфографик се користат податоци за пазарот на труд во Соединетите американски држави за уште еднаш да се докаже дека среќните работници не само што работат повеќе и поквалитетно, туку и носат дополнителни приходи и заштеди на својата компанија

[Инфографик] Задоволството на вработените и продуктивноста

 

[Инфографик] Задоволството на вработените и продуктивноста