[Инфографик] Водич за користење различни видови фајлови на фотографии

Интернетот може да биде збунувачки простор, особено ако имате потреба да работите со фотографиите и со нивните бројни формати и видови на фајлови. Фотографиите, како што знаеме, се моќно средство, неизбежен медиум во интернет-комуникацијата, но нивниот ефект често зависи од нашата вистински одлука за тоа кој формат и кој вид фотографски фајл ќе искористиме во дадена ситуација. Овој инфографик содржи совети за максимално користење на можностите кои ги нудат фотографиите на интернет:

[Инфографик] Водич за користење различни видови фајлови на фотографии