[Инфографик] Родовата рамноправност и предизвици за жените

Иако минаа две децении од донесувањето на Пекингшката декларација со која државите се согласија дека ќе се заложат за правата на жените, само 22% се жени во парламентот. Инфографикот кој беше објавен од Агенцијата на ОН за права на жената, го покажува прогресот и предизвиците за остварување на женските права.

Gender equality: Where are we today?