Инфографик: Растот на интернетот во последните десет години

Сите знаеме дека интернетот забележа огромен раст во последната декада. Но, како изгледа овој раст претставен преку бројки и графикони? Бројот на интернет – корисници е зголемен за четирипати, а денес корисници на глобалната комуникациска мрежа се една третина од жителите на планетата! Во моментов постојат над 555 милиони веб-сајтови, а наместо 12 и пол минути, како во 2002, денеска една песна се спушта во просек за 18 секунди.