[Инфографик] Најважните работи во животот за луѓето од различни држави

Инфографикот „Индекс на подобар живот“овозможува споредба на најценетите работи во различни држави, врз основа на 11 теми кои биле идентификувани како суштински во однос на материјалните услови за живот и квалитетот. Иницијативата за подобар живот на OECD континуирано собирала информации уште од 2011 година, а до денес има добиено над 60.000 одговори од повеќе од 180 земји.

Единаесетте понудени одговори на прашањето „Што е најважно за вас во животот“ биле : безбедност, дом, работа, приходи, рамнотежата работа-живот, задоволството, компјутери, образование, управување/власт, заедница, животна средина.

Веб сајтот „MoveHub.com“ користејќи ги одговорите го создал овој инфографик кој покажува што за луѓето од целиот свет е највисок приоритет. Во Европа, Велика Британија, Шведска, Германија, Финска и Полска како највисок приоритет е избрано задоволството од животот, додека во Русија, Норвешка, Исланд, Франција и Австрија на највисоко место е здравјето.
Кипар е единствената земја во Европа каде што луѓето го избрале балансот меѓу работата и семејството како највисок животен приоритет, додека пак жителите на Украина и Албанија го идентификувале приходот како најважна работа за нив.

Од инфографикот може да се види јасна разлика меѓу вредностите во Северна Америка каде САД, Канада и Мексико како приоритети ги избрале задоволството, здравјето и животната средина, и Јужна Америка каде скоро сите вклучувајќи ги и Бразил, Чиле, Парагвај и Аргентина се преокупирани со прашањето околу образованието. Перу го избира задоволството, Венецуела безбедноста, а во Гвајана сигурниот дом е највисоко рангиран приоритет.