[Инфографик] Механизмите на модерното ропство

Иако е тешко во тоа да се поверува, различни форми на ропство постојат и денеска, во 21-от век. Од трговијата со луѓе за сексуална експлоатација, до искористувањето на работниците во земјите од третиот свет, милиони луѓе практично живеат како робови. Механизмите на модерното ропство и статистиките поврзани со овој феномен се објаснети во овој инфографик:

[Инфографик] Механизмите на модерното ропство