[Инфографик] Кој и како ве шпионира на интернет?

Со развојот на интернетот, се развија и технологиите и можностите за нелегален пристап до податоци. Кои се најчестите начини на кои некој може да ве шпионира? Овој инфографик на Vitamin T ги претставува опасностите на модерниот интернет.

[Инфографик] Кој и како ве шпиунира на интернет?

[Инфографик] Кој и како ве шпиунира на интернет?