[Инфографик] Јазиците во светот и колку луѓе ги зборуваат

Во светот денеска опстојуваат најмалку 7.102 „живи“ јазици. 23 од нив се мајчини јазици за повеќе од 50 милиони луѓе. Вкупно, овие 23 јазици се мајчини за преку четири милијарди луѓе. Овој инфографик го претставува секој ваков јазик, заедно со бројот на говорници (во милиони) по земја. Бојата на овие земји покажува како јазиците се вкорениле во многу различни региони.

Кликнете на сликата за поголема верзија.

[Инфографик] Јазиците во светот и колку луѓе ги зборуваат