[Инфографик] Електричните автомобили и нивното влијание на светот

Електричните автомобили се на патот да ја променат автомобилската индустрија засекогаш. Технолошките напредоци продолжуваат да ги доближуваат луѓето поблиску до возила кои не емитираат штетни честички, а се економски достапни. Од друга страна, се поголемата конкуренција меѓу најдобрите автомобилски брендови ги продлабочува истражувањата и развојот во оваа област.

Со цел да се погледне како електричните автомобили го менуваат светот, веб-страницата Performance Parts направи инфографик кој го истражува сегашниот автомобилски пазар, неговите иновативни технологии, како и неговите лоши и добри страни.