[Инфографик] Бруцошите и технологијата

Младите генерации, израснати во компјутерската ера, стасаа на универзитетите. Технологијата, која силно го облукива пазарот на трудот, ќе биде неодминлив дел од нивното академско искуство. Група истражувачи од компјутерскиот оддел на универзитетот St. Andrews направија анкета меѓу бруцошите, околу тоа какви технолошки помагала планираат да користат во учењето и во следењето на наставата. Иако се работи за релативно мала група студенти, истражувањето сепак дава некаква слика за преференците на младите американски студенти. Резултатите се во овој инфографик:

FreshmanTechInfographic-585Извор