[Инфографик] Бои и фонтови на најпознатите брендови

Агенцијата Tasty Placement направи студија за значењето на бојата и фонтот во дизајнот на најпознатите светски брендови, чии резултати се претставени во овој инфографик:

[Инфографик] Бои и фонтови на најпознатите брендови