[Инфографик] 50 неверојатни факти за Земјата

Од длабочините на океаните до врвовите на највисоките планини, нашата планета и натаму изненадува. Земјата се проучува и истражува со векови, во кои се начучени многу информации. Некои од нив се навистина неверојатни, а тие се претставени во овој инфографик: вкупното електрично празнење во атмосферата во текот на еден ден резултира со 8.6 милиони удри на громови, на пример. Погледнете и какви други интересни факти за Земјата се издвоени во оваа визуелна презентација:

[Инфографик] 50 неверојатни факти за Земјата