[Инфографик] 15 начини на кои се поздравуваат луѓето низ светот

Во светот постојат повеќе начини на кои се поздравуваат луѓето од различни континенти и држави. Овие традоционални поздрави, со текот на времето се развиле во културни норми со кои се покажува почит кон соговорникот.

Проверете го инфографикот објавен на Mashable, a креиран од „Two Little Fleas“ каде се претставени 15 начини на кои се поздравуваат луѓето низ светот.