Иновативни коцки со Брајова азбука во стилот на LEGO учат слепи деца како да читаат преку игра

Проектот Брајови коцки, кооснован од Дорина Новил Фондацијата за спели, им помага на слепите деца да научат да читаат играјќи си со коцките.

Секоја коцка може да се користи како играчка и е наменета за сите деца. Но, за децата кои не гледаат, секоја коцка има една буква од Брајовата азбука. Досега, организацијата со седиште во Сао Пауло има изработено доволно коцки за 300 ученици, но се надеваат дека ќе можат да произведат повеќе.

Освен тоа, коцките можат да се копираат и редистрибуираат во билокој формат или верзија, или да се пренаменуваат за било која цел, дури и комерцијална, се додека тоа придонесува кон оригиналната лиценца.

Извор: Bored Panda