Цвеќето на чичко Волф во Ако никој не свири – 2013 – Фото Зденко Петровски