[Галерија] Зошто претставниците на Студентските парламенти не треба да носат одлуки на УКИМ?

Во очи на утрешната седница на Сенат на УКИМ за избор на ректор, на која седат и гласаат претставници на студентските парламенти, Младинскиот образовен форум потсетува зошто тие немаат право да гласаат во име на студентите или своите парламенти.