[Галерија] Знамињата на македонските општини во сиот свој сјај

Постоењето на Википедија (која овој месец слави 15 години постоење) е голема придобивка за корисниците на интернет во земјава, од многу причини. Една од овие причини, бездруго, е тоа што на нашата Википедија се наоѓа листа на македонските општини со нивните знамиња и грбови, систематизирана по азбучен ред. Овде можат да се видат обележјата на општините, во сиот свој графичко-дизајнерски сјај. Еве наш избор на најдобрите знамиња на македонските општини:

znam-bogdanci

Богданци

znam-ceshinovo

Чешиново-Облешево

znam-chucher

Чучер Сандево

znam-debarca

Дебарца

znam-demir

Демир Хисар

znam-dolneni

Долнени

znam-drugovo

Другово (поранешна општина)

znam-brod

Македонски Брод

znam-jegunovce

Јегуновце

znam-lipkovo

Липково

znam-opst-1

Арачиново

znam-pehcevo

Пехчево

znam-radovis

Радовиш

znam-sopiste

Сопиште

znam-sv.nikole

Свети Николе

znam-valandovo

Валандово

znam-karbinci

Карбинци

Погледнете ги сите знамиња на македонските општини.