[Галерија] Уличната уметност на Љубљана

Главниот град на Словенија, Љубљана, се смета за една од повозбудливите средишта на уличната уметност во централна и источна Европа. Графитите не се сметаат за нагрдување на јавниот простор, туку напротив – за начин како тој да се облагороди. Затоа, градските власти најчесто имаат добар однос кон уличните уметници и им дозволуваат да го искажат својот талент. Еве дел од графитите во словенечката престолнина, забележани од член на веб-страницата Truenomads.com.

[Галерија] Уличната уметност на Љубљана

[Галерија] Уличната уметност на Љубљана

[Галерија] Уличната уметност на Љубљана

[Галерија] Уличната уметност на Љубљана

[Галерија] Уличната уметност на Љубљана

[Галерија] Уличната уметност на Љубљана

[Галерија] Уличната уметност на Љубљана

 

[Галерија] Уличната уметност на Љубљана

[Галерија] Уличната уметност на Љубљана

[Галерија] Уличната уметност на Љубљана

[Галерија] Уличната уметност на Љубљана

[Галерија] Уличната уметност на Љубљана

[Галерија] Уличната уметност на Љубљана