[Галерија] Средношколци во медиумска посета на Радио МОФ, Алсат М и Нова Македонија

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Дваесетина средношколци од Скопје, Велес, Тетово и Битола денеска учествуваа во медиумскиот ден, организиран од Младинскиот образовен форум и Радио МОФ, со цел да се запознаат со работата на новинарите, важноста на професијата и одговорноста што ја имаат медиумите пред својата публика.

  Во текот на денот тие ги посетија телевизијата Алсат М, весникот Нова Македонија и имаа можност да комуницираат со новинарите од Радио МОФ, како и да снимаат емисија во нашето студио.

  Во продолжение, погледнете ги фотографиите од денешниот медиумски ден.

   

 • (Galeri) Nxënësit e shkollave të mesme në vizitë te mediat Radio MOF, Alsat M dhe Nova Makedonija

  07/02/2019- LAJME, QYTETARË

  Njëzetë nxënës të shkollave të mesme nga Shkupi, Velesi, Tetova dhe Manastiri, sot morën pjesë në ditën e mediave, organizuar nga Forum Arsimor Rinor dhe Radio MOF, me qëllim të njoftohen me punën e gazetarëve, rëndësinë e profesionit dhe përgjegjësinë që e kanë mediat ndaj publikut të tyre.

  Gjatë ditës ata i vizituan televizionin Alsat M, gazetën Nova Makedonija dhe kishin mundësinë të komunikojnë me gazetarët e Radio MOF, si dhe të incizojnë emision në studion tonë.

  Në vazhdim, shihni fotografitë nga dita e sotme mediatike.