[Галерија] Сликите на David Bowie

Освен со музика и актерство, неодамна починатиот David Bowie се занимавал и со сликарство како хоби.

Неговите слики покажуваат дека неговиот пристап кон уметноста бил сестран и бил доста запознаен со ликовната уметност, а во нив има влијанија од сликарите Frank Auerbach, David Bomberg, Francis Bacon и Francis Picabia.

Во нив има моменти на постмодернизам, или поточно неоекспресионизам. Галеријата содржи и неколку автопортрети.

Извор: Bored Panda