[Галерија] Сите постери на Скопскиот џез фестивал (1993-2013)

Скопскиот џез фестивал е една од најпрепознатливите културни манифестации кај нас, а освен со музичката програма, фестивалот изминатите две децении се истакна и со одличните графички решенија и дизајн. Еве ги сите официјални постери на Џез фестивалот во изминатите 20 години:

1993, Милчо Серафимовски

[Галерија] Сите постери на Скопскиот џез фестивал (1993-2013)

1994, Saatchi-Saatchi

[Галерија] Сите постери на Скопскиот џез фестивал (1993-2013)

1995, Saatchi-Saatchi

[Галерија] Сите постери на Скопскиот џез фестивал (1993-2013)

1996, Saatchi-Saatchi

[Галерија] Сите постери на Скопскиот џез фестивал (1993-2013)

1997, Saatchi-Saatchi

[Галерија] Сите постери на Скопскиот џез фестивал (1993-2013)

1998, Saatchi-Saatchi

[Галерија] Сите постери на Скопскиот џез фестивал (1993-2013)

1999, Милчо Серафимовски

[Галерија] Сите постери на Скопскиот џез фестивал (1993-2013)

2000, Славомир Стојановиќ, Компас дизајн

[Галерија] Сите постери на Скопскиот џез фестивал (1993-2013)

2001, Славимир Стојановиќ, Компас дизајн

[Галерија] Сите постери на Скопскиот џез фестивал (1993-2013)

2002, Гордана Вренцоска, McCann Erickson

[Галерија] Сите постери на Скопскиот џез фестивал (1993-2013)

2003, Милчо Серафимовски

[Галерија] Сите постери на Скопскиот џез фестивал (1993-2013)

2004, Милчо Серафимовски

[Галерија] Сите постери на Скопскиот џез фестивал (1993-2013)

2005, Атанас Ботев

[Галерија] Сите постери на Скопскиот џез фестивал (1993-2013)

2006, Славимир Стојановиќ, Futro

[Галерија] Сите постери на Скопскиот џез фестивал (1993-2013)

2007, Ивица Спасовски

[Галерија] Сите постери на Скопскиот џез фестивал (1993-2013)

2008, Неда Фирфова

[Галерија] Сите постери на Скопскиот џез фестивал (1993-2013)

2009, Неда Фирфова

[Галерија] Сите постери на Скопскиот џез фестивал (1993-2013)

2010, Неда Фирфова

[Галерија] Сите постери на Скопскиот џез фестивал (1993-2013)

2011, Бојан Кртолица

[Галерија] Сите постери на Скопскиот џез фестивал (1993-2013)

2012, Таби Азири

[Галерија] Сите постери на Скопскиот џез фестивал (1993-2013)

2013, Таби Азири

[Галерија] Сите постери на Скопскиот џез фестивал (1993-2013)Извор