[Галерија] Сестраната уметност на шпанскиот артист Pejac

[Галерија] Сестраната уметност на шпанскиот артист Pejac

Подеднакво сестран во изборот на медиум, локација или материјал за неговите дела, шпанскиот уличен уметник Pejac (Пехак) создава впечатливи дела кои се движат од скриени графити до слики на големи платна и гигантски инсталации. Иако неговите идеи и мотивација се кристално јасни, посебен впечаток остава неговиот минималистички стил, со деликатни контури и ненаметливи идеи.

[Галерија] Сестраната уметност на шпанскиот артист Pejac

 

[Галерија] Сестраната уметност на шпанскиот артист Pejac

 

[Галерија] Сестраната уметност на шпанскиот артист Pejac

 

[Галерија] Сестраната уметност на шпанскиот артист Pejac

 

[Галерија] Сестраната уметност на шпанскиот артист Pejac

 

[Галерија] Сестраната уметност на шпанскиот артист Pejac

 

[Галерија] Сестраната уметност на шпанскиот артист Pejac

 

[Галерија] Сестраната уметност на шпанскиот артист Pejac

 

[Галерија] Сестраната уметност на шпанскиот артист Pejac

 

Извор