[Галерија] Седумте чинари во Охрид кои се прогласени за природна реткост

На иницијатива на Општина Охрид неодамна Владата ги прогласи седумте чинари од Охрид за природна реткост. Така, за природни реткости се прогласени чинарите во близина на Здружението на пензионери; во населба Воска; единечното стебло Кочеџик  во дворот на црквата „Св. Богородица Перивлепта“;  пред зградата на Црвен Крст; во Влашка Мала; во населба Кошишта и чинарот кој е во Централното градско подрачје.

Погледете ја галеријата од ретките дрвја:

 

ФОТО: Општина Охрид