[Галерија] Rob Hren: гротескни карикатури на познати личности

Изгледот на познатите личности мора да биде беспрекорен – нивната појава, како и нивните животи, најчесто се добро одржувани од низа луѓе задолжени за тоа – шминкери, стилисти, фризери, луѓе задолжени за односи со јавноста. Илустраторот Rob Hren одбива да се помири со ова статус кво – тој, следејќи ги традициите на класичната карикатура, им дава на познатите личности нови ликови, кои често се гротескни пренагласувања на некои карактеристики на нивните лица. Еве избор од делата на Hren:

iyf-10

iyf-11

[Галерија] Rob Hren: гротескни карикатури на познати личности

iyf-12

iyf-14

iyf-2

iyf-3

iyf-4

iyf-5

iyf-6

iyf-7

iyf-8

iyf-9