[Галерија] Ретро македонски постери на Костадин Танчев – Динка

Овие постери, плакати и насловни страници на брошури и други публикации, се дело на македонскиот дизајнер и професор на Факултетот за ликовни уметности Костадин Танчев – Динка. Дизајните, изработени од 60-те до 80-те години на минатиот век нудат интересен поглед во естетиката на раните фази на македонскиот дизајн.

[Галерија] Ретро македонски постери на Костадин Танчев - Динка

Костадин Танчев – Динка е роден во Валандово во 1940 година. Дипломирал на белградската Академија за применета уметност во 1967 година. Се занимавал со филмска анимација, театарски сет дизајн, графички дизајн, постери, плакати и слики, а негова потесна специјалност се визуелните комуникации . Од 1984 до 2006 година тој беше професор на Факултетот за ликовни уметности на универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје, каде го предаваше предметот Графички дизајн. Добитник е на голем број национални и меѓународни награди за неговата уметност и дизајн, како и државни награди и признанија.

[Галерија] Ретро македонски постери на Костадин Танчев - Динка

[Галерија] Ретро македонски постери на Костадин Танчев - Динка

[Галерија] Ретро македонски постери на Костадин Танчев - Динка

[Галерија] Ретро македонски постери на Костадин Танчев - Динка

[Галерија] Ретро македонски постери на Костадин Танчев - Динка

[Галерија] Ретро македонски постери на Костадин Танчев - Динка

[Галерија] Ретро македонски постери на Костадин Танчев - Динка

[Галерија] Ретро македонски постери на Костадин Танчев - Динка