[Галерија] Разлики меѓу западните и источните култури

Има значајни разлики меѓу културите и филозофиите на живот на Западот и на Истокот. Социјалните структури, однесувањето на индивидуалците и на групите, обичаите и многу други крактеристики се забележливо различни.

Визуелниот артист и дизајнер Јанг Лиу, кој живее во Германија, ги направи овие графикони, кои на едноставен начин ги опишуваат разликите меѓу Истокот и Западот. На моменти, личи како во графиконите да се „сoкриле“ стеротипи, а некои од нив се и дискутабилни (Јапонија, на пример, е дел од Истокот, а таму доцнењето е голем „грев“), но сепак, овие графикони се интересен начин да се претстави овој феномен.