[Галерија] Постери од филмови за возрасни од 60-те и 70-те

Пред домашните видеа и ВХС касетите да влезат во домовите на луѓето во 80-те, филмовите за возрасни биле прикажувани во кина пред публика и дури рецензирани од угледни списанија и весници како Variety и New York Times.

Ако ја тргнеме настрана природата на овие филмови, гледано од денешна перспектива, постерите за дел од нив имаат извесна естетска вредност, макар што таа можеби е само во доменот на треш и кич-артот. Нивниот дизајн го носи печатот на времињата во кои се правени, многу различни од денешнината. Еве дел од овие постери:

Consenting Adults (Gerard Damiano, 1982)

[Галерија] Постери од филмови за возрасни од 60-те и 70-те

I Wish I Were in Dixie (1969)
[Галерија] Постери од филмови за возрасни од 60-те и 70-те

Marilyn and the Senator (1975)

[Галерија] Постери од филмови за возрасни од 60-те и 70-те

People – Gerars Damiano (1978)

[Галерија] Постери од филмови за возрасни од 60-те и 70-те

Spread Eagles (1968)

[Галерија] Постери од филмови за возрасни од 60-те и 70-те

The Telephone Book (1971)

[Галерија] Постери од филмови за возрасни од 60-те и 70-те

Wanda Whips Wall Street (1981)

[Галерија] Постери од филмови за возрасни од 60-те и 70-те

The Erotic Adventures of Zorro (1972)

[Галерија] Постери од филмови за возрасни од 60-те и 70-те

I Feel It Coming (1971)

[Галерија] Постери од филмови за возрасни од 60-те и 70-те

The Divorcee (1969)

[Галерија] Постери од филмови за возрасни од 60-те и 70-те

All Men Are Apes! (1965)

[Галерија] Постери од филмови за возрасни од 60-те и 70-те

Starlet! (1969)

[Галерија] Постери од филмови за возрасни од 60-те и 70-те

The Warped Ones / The Weird Love Makers (1960)

[Галерија] Постери од филмови за возрасни од 60-те и 70-те

Hot Lunch (1978)

[Галерија] Постери од филмови за возрасни од 60-те и 70-те

Come one come, all (1970)

[Галерија] Постери од филмови за возрасни од 60-те и 70-те

The Swap and How They Make It (1966)

[Галерија] Постери од филмови за возрасни од 60-те и 70-те

Girls That Do 

[Галерија] Постери од филмови за возрасни од 60-те и 70-те

Debbie Does Dallas (1978)

[Галерија] Постери од филмови за возрасни од 60-те и 70-те