[Галерија] Портрет на рурална Албанија

Во својот последен серијал „Moving Albania“, белгискиот фотограф Frederik Buyckx, ги претставува фотографиите кои ги направил за време на неговиот пат низ Албанија. Непретенциозните, поетични и надреални фотографии можат да се видат во неговата книга со ист наслов: „Moving Albania“.

[Галерија] Портрет на рурална Албанија

[Галерија] Портрет на рурална Албанија

[Галерија] Портрет на рурална Албанија

[Галерија] Портрет на рурална Албанија

[Галерија] Портрет на рурална Албанија

[Галерија] Портрет на рурална Албанија

[Галерија] Портрет на рурална Албанија

[Галерија] Портрет на рурална Албанија

[Галерија] Портрет на рурална Албанија

[Галерија] Портрет на рурална Албанија

[Галерија] Портрет на рурална Албанија

[Галерија] Портрет на рурална Албанија

[Галерија] Портрет на рурална Албанија

[Галерија] Портрет на рурална Албанија

[Галерија] Портрет на рурална Албанија

[Галерија] Портрет на рурална Албанија

[Галерија] Портрет на рурална Албанија

[Галерија] Портрет на рурална Албанија

[Галерија] Портрет на рурална Албанија

[Галерија] Портрет на рурална Албанија

[Галерија] Портрет на рурална Албанија

[Галерија] Портрет на рурална Албанија

[Галерија] Портрет на рурална Албанија

 

Извор