[Галерија] Од силоси за жито до одличен студентски дом

Властите во јужноафриканскиот град Јоханесбург го решиле проблемот со капaцитетот за сместување на студентите така што едно старо складиште за жито го претвориле во студентски дом. Десетте силоси се надоградени со градежни контејнери на четири нивоа така што сега овој студентски дом има 375 соби на 11 катови.

Иако на прв поглед изгледа мошне чудно, со сигурност може да се каже дека условите овде се одлични. Студентите во овој студентски дом почнаа да се преселуваат минатата седмица. Неговата обнова и преуредување траело повеќ од една година.

 Јоханесбург

2

3

4

5

6

8Извор: CNN