[Галерија] Ноќна прошетка низ празно Скопје

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • По мерките на Владата за справување со коронавирусот, главниот град на Македонија меѓу 22-23 часот беше празен, без луѓе, се забележуваше само по некое возило. Светлата од кафеаните и локалите беа изгаснети, барем повеќето од нив.

  Ваквата празна слика е целосен контраст на она што се случуваше во текот на изминатиов ден, каде граѓаните на социјалните мрежи преку посочување и фотографии реагираа за големата раздвиженост во градот, низ кафулињата и парковите.

   

  Мартин Колоски

 • (Galeri) Shëtitje nate në Shkupin e zbrazur

  Pas masave të Qeverisë për parandalimin e koronavirusit, kryeqyteti i Maqedonisë ndërmjet orës 22 – 23 ishte bosh, pa njërës, vërehej vetëm ndonjë automjet.  Dritat e kafeneve dhe lokaleve ishin shuar, të paktën te shumica e tyre.

  Imazhi i këtillë i zbrazët është kontrast i plotë i asaj qe ndodhte gjatë ditës së kaluar, kur qytetarët në rrjetet sociale nëpërmjet sugjerimeve dhe fotografive reaguan për lëvizjen e madhe në qytet, nëpër kafeteritë dhe në parqet.

   

  Martin Koloski