[Галерија] Модерните времињa од 20 век

За првпат музејот за уметност во Амстердам – Ријксмузеј ќе ја прикаже својата архива од фотографии од 20-от век. Проектот наречен „Модерни времиња“ прикажува фотографии од Мерилин Монро, Пеги Гугенхајм и една од најстарите летечки машини во светот.

[Галерија] Модерните времињa од 20 век

Целта на проектот е да се прикаже развојот на документаристичката фотографија, но и уметничката фотографија.

[Галерија] Модерните времињa од 20 век

[Галерија] Модерните времињa од 20 век

[Галерија] Модерните времињa од 20 век

[Галерија] Модерните времињa од 20 век

слика5

Извор: The Guardian