[Галерија] Минималистички фотографии од архитектура на Рoмaн Насибов

Рускиот графички дизајнер и фотограф Роман Насибов негува силна пасија за фотографија и за архитектура, која ја соделува со светот на неговиот профил на Инстаграм. Во своите извонредни фотографии, Насибов ја доловува минималистичката и динамичната природа на архитектурата, создавајќи дела кои се вистинско уживање да се гледаат.

[Галерија] Минималистички фотографии од архитектура на Рамин Насибов

[Галерија] Минималистички фотографии од архитектура на Рамин Насибов

[Галерија] Минималистички фотографии од архитектура на Рамин Насибов

[Галерија] Минималистички фотографии од архитектура на Рамин Насибов

[Галерија] Минималистички фотографии од архитектура на Рамин Насибов

[Галерија] Минималистички фотографии од архитектура на Рамин Насибов

[Галерија] Минималистички фотографии од архитектура на Рамин Насибов

[Галерија] Минималистички фотографии од архитектура на Рамин Насибов

[Галерија] Минималистички фотографии од архитектура на Рамин Насибов

[Галерија] Минималистички фотографии од архитектура на Рамин Насибов

[Галерија] Минималистички фотографии од архитектура на Рамин Насибов

[Галерија] Минималистички фотографии од архитектура на Рамин Насибов

[Галерија] Минималистички фотографии од архитектура на Рамин Насибов

[Галерија] Минималистички фотографии од архитектура на Рамин Насибов

[Галерија] Минималистички фотографии од архитектура на Рамин Насибов

[Галерија] Минималистички фотографии од архитектура на Рамин Насибов

[Галерија] Минималистички фотографии од архитектура на Рамин Насибов

[Галерија] Минималистички фотографии од архитектура на Рамин Насибов

[Галерија] Минималистички фотографии од архитектура на Рамин Насибов

[Галерија] Минималистички фотографии од архитектура на Рамин Насибов

[Галерија] Минималистички фотографии од архитектура на Рамин Насибов