[Галерија] Маж, жена, бебе и познати сцени од филмови

Lilly и Leon Mackie собрале многу картонски кутии при нивната преселба од Нов Зеланд во Австралија. Раѓањето на нивниот син, Orson, им дало одлична идеја. Наместо да ги фрлаат кутиите, тие ги искористиле за проектот Cardboard Box Officeво кој ги оживуваат познатите сцени од филмови во фотографии на кои е семејството Mackie – таткото, мајката и бебето. Еве ги резултатите:

Jaws (1975)

[Галерија] Маж, жена, бебе и познати сцени од филмови

Alien (1979)

[Галерија] Маж, жена, бебе и познати сцени од филмови

The Life Aquatic with Steve Zissou (2004)

[Галерија] Маж, жена, бебе и познати сцени од филмови

Cast Away (2000)

[Галерија] Маж, жена, бебе и познати сцени од филмови

Star Wars (1977)

[Галерија] Маж, жена, бебе и познати сцени од филмови

Apollo 13 (1995)

[Галерија] Маж, жена, бебе и познати сцени од филмови

Die Hard (1988)

[Галерија] Маж, жена, бебе и познати сцени од филмови

The Good, the Bad, and the Ugly (1966)

The Good, the Bad, and the Ugly

Home Alone (1990)

[Галерија] Маж, жена, бебе и познати сцени од филмови

Terminator 2: Judgment Day 

[Галерија] Маж, жена, бебе и познати сцени од филмови

Извор: Buzzfeed