[Галерија] Мартин Ролер: секојдневни предмети во несекојдневни комбинации

Германскиот уметник Мартин Ролер, кој живее и работи во Берлин, создава уникатни комбинации од секојдневни предмети, кои потоа ги фотографира. Неговите дела се самите по себе интересни и забавни комбинации на неколку уметнички техники.

mr-1

mr-11

mr-2

mr-3

mr-4

mr-5

mr-6

mr-7

mr-8

mr-9