[Галерија] Критика на модерниот живот во илустрациите на Steve Cutts

Британскиот илустратор и аниматор Steve Cutts во своите дела ја нагласува девијантноста на модерниот начин на живеење, изразена низ феномените на конзумеризмот, суровиот материјализам и отуѓувањето предизвикано од технологијата. Илустрациите на Cutts, кои може да се сместат во жанрот на карикатурата, се шокантни и отрезнувачки, ставајќи ја во прв план димензијата на силната социјална критика.

sc-8

sc-6

sc-5

sc-7

[Галерија] Критика на модерниот живот во илустрациите на Steve Cutts

sc-9

sc-4

sc-2

sc-12

sc-11

sc-10

[Галерија] Критика на модерниот живот во илустрациите на Steve Cutts