[Галерија] Креативност претставена во форма на прстен

Кога модерните прстени ќе изгубат од симболиката, добиваат во креативност. Од Готам сити, животни, растенија како и многу други мотиви од секојдневниот живот служеле како  инспирација за создавање на различни креативни форми на прстени.

галерија

[Галерија] Креативни форми на прстени

[Галерија] Креативни форми на прстени

[Галерија] Креативни форми на прстени

 

[Галерија] Креативни форми на прстени

[Галерија] Креативни форми на прстени

[Галерија] Креативни форми на прстени

[Галерија] Креативни форми на прстени

[Галерија] Креативни форми на прстени

Извор