[Галерија] Креативна кампања за човекови права

Швајцарската агенција Walker пред неколку години изработи креативна кампања за Amnesty international, на која кршењето на човековите права низ светот е „пренесено“ на билборди низ швајцарските градови. Кампањата под мотото „Ова не се случува овде, но се случува сега“ цели кон подигнување на свеста за деградирачките услови во кои живеат луѓето во многу места на светот.

[Галерија] Креативна кампања за човекови права

[Галерија] Креативна кампања за човекови права

[Галерија] Креативна кампања за човекови права

[Галерија] Креативна кампања за човекови права

[Галерија] Креативна кампања за човекови права

[Галерија] Креативна кампања за човекови права

[Галерија] Креативна кампања за човекови права

[Галерија] Креативна кампања за човекови права

[Галерија] Креативна кампања за човекови права

[Галерија] Креативна кампања за човекови права