[Галерија] Канадски фотограф создава „генетски“ семејни портрети

Канадскиот фотограф Uric Collette создаде интригантна колекција портрети која дава невообичаен поглед на семејството и неговите членови. Во колекцијата наречена „Genetic Portraits“, фотографот ги спојува лицата на двајца членови на исто семејство покажувајќи ги нивните генетски сличности .

Мајка/ќерка: Мајка, 61 и ќерка, 12

1

Братучеди : Justine, 29 и Ulric, 29

2

Син/Татко: Nathan, 7 и Ulric, 29

3

Мајка/ќерка: Francine, 56 и Catherine, 23

4

Сестри: Catherine, 23 и Veronica, 29

5

Ќерка/Mајка: Veronica, 29 и Francine, 56

6

Браќа: Christopher, 30 и Ulric, 29

 

7Татко/Син: Laval, 56 и Vincent, 29

8

Татко/Син: Denis, 53 и William, 28

9

Сестра/Брат

10

Близнаци: Laurence и Christine, 20

11

Браќа: Matthew, 25 и Ulric, 29

12Извор