[Галерија] Импресивни 3Д цртежи на француските улици

Францускиот уметник Лавалет, на зградите, плочниците и другите објекти црта навистина иновативни цртежи. Од минатата година, поради својата несекојдневна работа тој го привлече вниманието на јавноста и на медиумите. Неговите цртежи изгледаат како да се живи и да излегуваат од ѕидовите на кои се насликани.

Погледнете ја оваа галерија.

[Галерија] Импресивни 3Д цртежи на француските улици

[Галерија] Импресивни 3Д цртежи на француските улици

[Галерија] Импресивни 3Д цртежи на француските улици

[Галерија] Импресивни 3Д цртежи на француските улици

[Галерија] Импресивни 3Д цртежи на француските улици

[Галерија] Импресивни 3Д цртежи на француските улици

[Галерија] Импресивни 3Д цртежи на француските улици

[Галерија] Импресивни 3Д цртежи на француските улици

 Извор