[Галерија] Цртежи од објекти споени со пејзажот

Ieva Ozola е графичка дизајнерка/илустраторка од Латвија, која моментално живее во Прага. Во јули 2015 започнала едногодишен проект – секој ден црта одреден објект или локација која ги посетила. Цртежот го прави на самото место и го објавува на Instagram, како фотографија на која самото дело е инкорпорирано во реалниот пејзаж.

Цртеж прави секој ден, а обично користи мала тетратка за скицирање, пенкала и водени боици.

i-sketch-the-places-i-go-to-every-day-so-that-i-can-remember-them-2__880

i-sketch-the-places-i-go-to-every-day-so-that-i-can-remember-them-3__880

i-sketch-the-places-i-go-to-every-day-so-that-i-can-remember-them-4__880

i-sketch-the-places-i-go-to-every-day-so-that-i-can-remember-them-5__880

i-sketch-the-places-i-go-to-every-day-so-that-i-can-remember-them-6__880

i-sketch-the-places-i-go-to-every-day-so-that-i-can-remember-them-7__880

i-sketch-the-places-i-go-to-every-day-so-that-i-can-remember-them-8__880

i-sketch-the-places-i-go-to-every-day-so-that-i-can-remember-them-9__880

i-sketch-the-places-i-go-to-every-day-so-that-i-can-remember-them-10__880

i-sketch-the-places-i-go-to-every-day-so-that-i-can-remember-them-11__880

i-sketch-the-places-i-go-to-every-day-so-that-i-can-remember-them-12__880

i-sketch-the-places-i-go-to-every-day-so-that-i-can-remember-them-13__880

i-sketch-the-places-i-go-to-every-day-so-that-i-can-remember-them-14__880

i-sketch-the-places-i-go-to-every-day-so-that-i-can-remember-them-15__880

i-sketch-the-places-i-go-to-every-day-so-that-i-can-remember-them-16__880

i-sketch-the-places-i-go-to-every-day-so-that-i-can-remember-them-17__880

i-sketch-the-places-i-go-to-every-day-so-that-i-can-remember-them-18__880

i-sketch-the-places-i-go-to-every-day-so-that-i-can-remember-them-19__880

i-sketch-the-places-i-go-to-every-day-so-that-i-can-remember-them-20__880

i-sketch-the-places-i-go-to-every-day-so-that-i-can-remember-them-21__880

Извор: Bored Panda