[Галерија] „Брендирани градови“ со логоа место име

Ралуца Попеску се обидувала да креира лого кое ќе го претставува нејзиниот град, Букурешт, за агенција за патување. Додека истражувала за градот за да добие идеја, се сетила на начин на кој креативно може да го претстави името на еден град со слика.

Извор: Bored Panda