[Галерија] Brendan Fitzpatrick: играчки под рендген

Фотографот Brendan Fitzpatrick работи со рендген-зраци, а неговите колекции фотографии се всушност прилагодени и накнадно обоени рендген-снимки. Неговата серија „Невидлива светлина“ вклучува вакви снимки од играчки, но и од животни и цвеќиња. Еве ги играчките кои Fitzpatrick ги снимил со стандарден рендген-апарат:

[Галерија] Brendan Fitzpatrick: играчки под рендген

[Галерија] Brendan Fitzpatrick: играчки под рендген

[Галерија] Brendan Fitzpatrick: играчки под рендген

[Галерија] Brendan Fitzpatrick: играчки под рендген

[Галерија] Brendan Fitzpatrick: играчки под рендген

[Галерија] Brendan Fitzpatrick: играчки под рендген

[Галерија] Brendan Fitzpatrick: играчки под рендген

[Галерија] Brendan Fitzpatrick: играчки под рендген

 

Извор