[Галерија] 20 дигитални илустрации што ги откриваат недостатоците на денешното општество

Делата на иранскиот илустратор Алиреза Пакдел ги критикуваат моделите на однесување во општеството и даваат насоки за размислување за прашања, кои се оставени настрана, или заборавени од современото население.

На сликите подолу, објавени на Bored panda, уметникот се обидува да опфати неколку теми како капитализам, конзумеризам, технологија и штетата предизвикана од луѓето на природата и животните, кои мораат да живеат во загадување.

Алиреза Пакдел нуди разни перспективи и допира до моралот и вредностите на современото општество.