Викилига – пролетен уредувачки потфат на Википедија

На крајот на март, започнува нов уредувачки потфат на Википедија на македонски јазик, во соработка со Гете Институтот од Скопје, кој ќе опфати 4 јавни настани – работилници за обука и уредувачки маратони на теми поврзани со германската култура кои ќе траат во пролетните месеци до јуни. Потфатот е насловен Викилига.

Викилига е проект кој има за цел доближување на содржини поврзани со германската култура на македонските читатели преку нивен превод од Википедија на германски на Википедија на македонски јазик. Проектот ќе се состои од четири шестчасовни уредувачки маратони со обука за уредување на Википедија и четири последователни триседмични уредувачки натпревари на темите: Германска книжевност, Германски филм, Германска музика и Светско културно наследство во Германија. Придонесот на секој учесник ќе биде вреднуван, а на најплодните учесници ќе им бидат доделени изненадувачки награди. Секој учесник ќе добие уверение за учество.

Учеството е бесплатно. Секој заинтересиран поединец може да го пополни прашалникот за пријавување за учество на првиот уредувачки маратон на тема „Германска книжевност“, кој ќе се одржи на 30 март 2019 година, од 10 до 16 часот во НУБ Свети Климент Охридски во Скопје, како и за уредувачкиот натпревар на Википедија на македонски јазик на истата тема, кој ќе трае од 30 март до 19 април 2019 година. Бројот на учеснички места на настанот е ограничен на 20, а учесниците ќе бидат избрани врз основа на дадените одговори на поставените прашања. Прашањата треба да бидат одговорени на македонски или германски. Пожелно е секој учесник да го носи својот лаптоп ако го поседува, за оние учесници кои немаат, ќе го наведат во апликацијата за да им се обезбеди компјутер

Со учеството на уредувачките маратони на Викилига, секој поединец ќе биде обучен и ќе се стекне со знаења за уредување на Википедија преку изворниот кодиран (html) и нагледниот визуелен уредувач, како и преку користење за алатката за превод, а ќе биде и подлабоко упатен во останатите интернет проекти на Викимедија, кои се многу корисни во современото информатичко работење.