[Фото] Улична герила-акција на FridaysForFuture: Дрисла гори, баба се чешла

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Со транспаренти „Дрисла гори, баба се чешла“ и „Стоп за увоз на токсичен отпад“, активисти од скопскиот огранок на #FridaysForFuture попладнево преку герила-акција „окупираат“ скопски раскрсници.

  Младите активисти застануваат на пешачки премини со цел да го свртат вниманието на учесниците во сообраќајот, но, истовремено, да упатат и пораки до институциите за решавање на актуелниот проблем со отпадот.

  Со маски на лицата, активистите застануваа на премините кога ќе се запали зеленото светло, за да може пораките да ги забележат сите автомобили што чекаат на семафор. За акцијата велат дека биле поттикнати од веста дека од Бугарија се увезени седум милиони тони отпад, па вака даваат на знаење дека некој, се уште се бори против загадувањето.

   

  View this post on Instagram

   

  Стоп за увоз на токсичен отпад – Герила на @fridaysforfuture_skopje #radiomof

  A post shared by Radio MOF (@radiomof) on

   

   

   

   

   

   

 • (Foto) Guerilë – aksion në rrugë e FridaysForFuture: Drislla digjet, plaka krihet

  Me transparentë “Drislla digjet, plaka krihet”, dhe “Stop për importin e mbeturinave toksike”, aktivistë të degës së Shkupit të #FridaysForFuture, këtë pasdite nëpërmjet guerilë – aksionit “Okupojnë” udhëkryqet e Shkupit.
  Aktivistët e rinj qëndrojnë në kalimet për këmbësorë me qëllim të tërheqin vëmendjen e pjesëmarrësve në komunikacion, por, njëkohësisht, të dërgojnë mesazhe te institucionet për zgjidhjen e problemit aktual me mbeturinat.

  Me maska në fytyrë, aktivistët kalojnë në kalimet për këmbësorë kur ndizet ngjyra jeshile, në mënyrë që mesazhet të vërehen nga të gjitha automjetet që presin në semaforë. Për aksionin thonë se i ka nxitur, lajmi se nga Bullgaria janë importuar shtatë milion tonë mbeturina, dhe kështu bëjnë me dije se dikush, ende lufton kundër ndotjes.