Фото-приказна за тетовските паркови

Парковите се места за одмор и рекреација, за одмарање на душата и умот од секојдневните активности, начин за излез од стресното секојдневие и брзиот начин на живот. Со своето зеленило, тие го пленат срцето на секој човек и го поттикнуваат секој да поминува поголем дел од слободното време во парк. Во Тетово има премалку паркови, но и тие што ги имаме треба да ги чуваме и заштитуваме. Чедомир Костовски од медиа/арт клубот на МОФ од Тетово преку оваа фото-приказна ги претставува тетовските паркови:

Фото-приказна за тетовските паркови

Фото-приказна за тетовските паркови3

4

5

6

7 1

7

9

10

11

 

Чедомир Костовски, МОФ Тетово