[Фото приказна] Во какви услови учат учениците во гимназијата „Кирил Пејчиновиќ“ во Тетово

Преку оваа фото-приказна членовите на Медиа/арт клубот Тетово сакаат да ги прикажат мизерните услови ( влага, зидовите пропуштаат вода, покривот на гимназијата е распаднат, распукани зидови и подови, лоша хигиена во тоалетите)  во која учат дел од учениците во гимназијата „Кирил Пејчиновиќ“ во Тетово.

[Фото приказна] Во какви услови учат учениците во гимназијата Кирил Пејчиновиќ - Тетово

[Фото приказна] Во какви услови учат учениците во гимназијата Кирил Пејчиновиќ - Тетово

[Фото приказна] Во какви услови учат учениците во гимназијата Кирил Пејчиновиќ - Тетово

[Фото приказна] Во какви услови учат учениците во гимназијата Кирил Пејчиновиќ - Тетово

[Фото приказна] Во какви услови учат учениците во гимназијата Кирил Пејчиновиќ - Тетово

[Фото приказна] Во какви услови учат учениците во гимназијата Кирил Пејчиновиќ - Тетово

[Фото приказна] Во какви услови учат учениците во гимназијата Кирил Пејчиновиќ - Тетово

[Фото приказна] Во какви услови учат учениците во гимназијата Кирил Пејчиновиќ - Тетово

[Фото приказна] Во какви услови учат учениците во гимназијата Кирил Пејчиновиќ - Тетово

[Фото приказна] Во какви услови учат учениците во гимназијата Кирил Пејчиновиќ - Тетово

[Фото приказна] Во какви услови учат учениците во гимназијата Кирил Пејчиновиќ - Тетово

[Фото приказна] Во какви услови учат учениците во гимназијата Кирил Пејчиновиќ - Тетово

Изработиле: Катица Мишевска, Ивана Павлоска, Мартина Трајковска, Марија Петровска членови на Медиа/арт клуб Тетово.

Сликите се едитирани од Зоран Андонов